“ИММУНОЛОГИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИЙГ ПРАКТИКТ НЭВТРҮҮЛЭХ НЬ” сэдэвт сургалт семинар

30 May 2017 by admin
БНСУ-ын BODITECH MED INC үйлдвэртэй хамтран “ИММУНОЛОГИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИЙГ ПРАКТИКТ НЭВТРҮҮЛЭХ НЬ” сэдэвт сургалт семинарыг Лабораторын эмч нарт амжилттай зохион байгууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *