Хоол боловсруулах үйл ажиллагаанд нөлөөлөх бэлдмэл