ВАГИЛАК бүх насний эмэгтэйчүүдэд зориулав
Нянгийн эсрэг өргөн хүрээний үйлдэлтэй Макролидын бүлгийн Антибиотик
ГРИППОФЛЮ танд найдвартай түргэн туслана
Илүү зөөлөн, Илүү нимгэн, Илүү шингээнэ, Сунадаг бүслүүртэй
Хоолойн өвдөлтөд зөвхөн ЛИЗАК
Толгойн өвдөлтийг мартацгаая ПОЛДАН МИГ
30 May 2017
29 Nov 2016
23 Nov 2016
12 May 2016
12 May 2016