CERA-CHEK 1070

Техникийн үзүүлэлт

Загварын дугаар                                      G 300

Аргачлал                                                    Цахилгаан хими

Хэмжилтийн хугацаа                               5 секунд

Сорьцийн хэмжээ                                    0,5µl

Сорьцийн төрөо                                       Захын болон венийн цус

Хэмжилтийн хязгаар                               10 – 900мг/дл (0.6 – 50 ммол/л)

Санах ой                                                     1000 шинжилгээний үр дүн

LED индикатор                                          LED гэрлийн индикатортой

PC холболт                                                 USB

Тохириулга                                                 Code key

Ажиллах нөхцөл                                        Температур: 4 – 400C / Чийгшил: <85%

Хадгалах нөхцөл                                        Аппарат: 10-600C , Стрип: 1 – 320C

Баттерей                                                     CR-2032 (1 зоосон баттерей)

Баттерейн хэрэглэгдэх хугацаа              3000 шинжилгээ (LED гэрэл ашигласан

тохиолдолд:1000 шинжилгээ )

Овор хэмжээ                                               53.6мм х 94мм х 14.9мм

Жин                                                               35гр  (баттерейтэй хамт)

Давуу талууд

  • LED индикатор
  • Өргөн хүрээнд хэмжих хязгаар: 10 – 900мг/дл
  • Гематокрит хамааралгүй: 10~70%
  • Нярайн болон жирэмсэн үеийн шинжилгээ