Pictus 400 биохимийн шинжилгээний бүрэн автомат анализатор

Хүчин чадал

 • Фотометрийн шинжилгээ цагт 280 хүртэл хийнэ
 • ISE-тэй шинжилгээ цагт 360-г хийнэ

Сорьц болон урвалж

Сорьц
 • 48 байрлал
 • Туслах чанарын баркод уншигчтай үндсэн хоолой
 • Нярайн бага хэмжээний сорьцоны хоолой
 • Сорьцны хэмжээ: програмчлагдах2–100 μl
 • Үргэлжлүүлэн уншина
 • Сорьц дахин шингэрүүлэгчтэй
Урвалж
 • Баркод уншигчтай, тойрог хэлбэрийн хөргүүртэй 48 байрлал
 • Урвалжийн нээлттэй шинжилгээний меню
 • Урвалж 1: 0 to 700 μI
 • Урвалж 2: 0 to 450 μl
 • Урвалжийн хэмжээ: 180 μl
 • Дахин ашиглах боломжтой куветти
Шинжилгээний хэсэг
 • Урвалжийн хошууны халаагуур
 • Автомат шингэрүүлэгч
 • Шингэний түвшин мэдрэгч
 • Хошууны гадна болон дотор талыг угаах систем
 • Шинжилгээ хийх 80 байрлалыг 5 алхамаар угаана
 • Усны хэрэглээ: 20 л /10,000 шинжилгээ
 • Халуун агаарын инкубатор: өрөөний температур, 30°C болон 37°C

Гэрлийн систем

 • Давхар туяа
 • Долгионы урт:340, 405, 450, 505, 550, 590, 650, 700 and 750 nm, нэмэлтээр өөр филтер хийх боломжтой
 • Давтамжийн урт : 10 nm
 • Фотометрийн хязгаар: -0.1 to 6 A
 • Гэрлийн эх үүсгэвэр:галоген ламп 6v – 20w

Шинжилгээний горим

 • Сорьцоор эсвэл урвалжаар сонгох
 • Тохируулгын муруй бүрт 10 хүртэл стандарт
 • Өнгөний урвал
 • Хурдан болон хоёр чиглэлт кинетик
 • Routine, batch, STAT, profiles – Enzymes.
 • Хэвийн бус /abnormal/ түвшиндэх автомат сорьцийн шингэрүүлэгч, субстрат хэрэглээ их эсвэл шугаман бага
 • Мэдээллийн болон аргачлалын импорт/экспорт болон архивын файл
 • Автомат нөөц

Quality хяналт

 • Levy-Jennings plots
 • Westgaard rules

Quality стандарт

 • CE, EMC, IEC 61010-1

Мэдээлэл дамжуулах

 • Хоёр чиглэлт LIS холболт, RS-232C, ASTM E-1381

Тэжээлийн хүчэл

 • 85-230В /хувьсах/, 50/60Гц, 400Вт

Овор хэмжээ

 • Хэмжээ (өргөн x урт x өндөр) 85 cm x 58 cm x 47 cm
 • Жин: 64 кг, 148 lbs

Дагалдах хэрэгсэл

ISE
 • Ийлдэс болон шээсний дээжиндэх Na+, K+ болон CI-г шинжилнэ
Баркод уншигч
 • Шинжилгээнд ашигладаг ихэнх нийтлэг төрлийн баркодыг уншина

PC шаардлага

 • Windows™ 8 computer, 4 Gbytes RAM, 500 Gbytes HDD, DVD-ROM drive, 1024×768 resolution SVGA, 15” or bigger monitor, keyboard, mouse, 2 RS-232 ports  or 2 USB/RS-232 converters for link with the analyzer and LIS, USB port for printer

Принтр

 • Windows-д таниулсан ихэнх принтрийг ашиглаж болно.